intensyvus


intensyvus
intensyvùs, -ì adj. (4) 1. įtemptas: Intensyvùs darbas . 2. duodantis didžiausią našumą.
intensyviaĩ adv.: Intensyviai ganant, gadinama dirvos struktūra sp.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • intensyvus — intensyvùs, intensyvi̇̀ bdv. Intensyvi̇̀ dárbo dienà …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • intensyvi — intensyvùs, intensyvi̇̀ bdv. Intensyvi̇̀ dárbo dienà …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nusekinti — nusẽkinti vksm. Intensyvùs pélkių saũsinimas pažẽmina gruñtinius vándenis, nusẽkina tojè teritòrijoje ẽsančius ẽžerus, upeliùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aukštas — 2 aukštas, à adj. (3) 1. turintis didelį aukštį, didelį mastą nuo apačios į viršų: Aukštà tvora, neperlipsi Rm. Kiaulių tvartui reikia aukštų̃ pamatų Gs. Aukšta uola SD337. Kada žydėjo aukštam kalne berželiai? KlvD8. Oi aš įėjau aukštonà… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • didelis — dìdelis, ė adj. (3b), (1) Ds, Kp, Sb, ė̃ (3b) 1. R, MŽ, K žymus savo apimtimi, dydžiu (aukščiu, ilgiu, pločiu, storiu...): Tai dìdelis vyras – galva lubas siekia Gs. Arkliai didelì kap kaminai Lp. Šieno dìdelė krūva Ėr. Merga didelė̃ Zt.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • didis — dìdis, ì ( ė, ė̃, didžià Š) adj. (4, 2) 1. K žymus savo apimtimi, stambus: Jaučiai didi kaip kūgiai Plik. Šuo didis SD20. Buvo labai didis akmuo BPII4. Didė žuvis SD397. Didė ugnis R86. Didì barzda JV952. Didės buvo akys JD592. Uždegė pilis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dėmesys — 1 dėmesỹs sm. (3b) dėmėjimasis, atidumas: Dėmesỹs yra intensyvus sąmonės sutelkimas viename kuriame dalyke FT. Menkas jo ir dėmesỹs J.Jabl. Būti visų dė̃mesio centre DŽ. Privalu skaityti su dideliu dėmesio sutelkimu rš. Nekreipk dė̃mesio į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • intensingas — intensìngas, a adj. (1) NdŽ įtemptas, intensyvus. intensìngai adv. NdŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • intensyvumas — intensyvùmas sm. (2) DŽ → intensyvus 1: Mašinos didina darbininkų darbo intensyvumą rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kyrkt — interj. kartojant nusakomas ilgas, intensyvus kirksėjimas: Kyrkt, kyrkt – kirksėjo ilgasparnė gervė rš …   Dictionary of the Lithuanian Language